บทนำ

บทนำ

เริ่มต้นกับงานวีดีโอ
          งานวีดีโอกลายเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนำเสนองานจากภาพนิ่งมาสู่งานวีดีโอที่ช่วยความน่าสนใจ หรือการบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ก่อนเริ่มต้นลงมือตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro ที่เราจะกล่าวถึง ในบทแรกนี้ขอแนะนำเกี่ยวกับงานวีดีโอ เครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ และคุณสมบัติต่างๆ ของไฟล์วีดีโอ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดต่อวีดีโอในบทต่อไป
แนวทางในการสร้างงานวีดีโอ
          แท้แล้วการตัดต่อวีดีโอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำงานวีดีโอเท่านั้น เพราะกว่าที่เราจะได้ผลงานวีดีโอคุณภาพดีๆ ออกมาสักเรื่องหนึ่ง จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนอื่นๆ ที่สำคัญมาก่อน ในส่วนนี้ขอแนะนำขั้นตอนต่างๆ ที่ควรมีในการทำงานวีดีโอ เพื่อให้เราสามารถได้งานที่ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีลำดับแนวคิดในการสร้างงานวีดีโอ ดังนี้
          ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและเตรียมงาน
          ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทำและเตรียมข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบ
          ขั้นตอนที่ 3 การตัดต่อวีดีโอ
          ขั้นตอนที่ 4 การนำงานวีดีโอที่ได้ออกไปเผยแพร่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น